Christine Nostlinger– Lollipop

İlköğretim çağındaki çocuklara göre olan Lollipop kitabının boyutları 8-10 yaşındaki çocuklar için uygun bir görünüm sergilemektedir. Kağıt, ikinci kalite hamurdan yapılmış kalın saman bir kağıttır. Kağıdın sarı rengi okumayı kolaylaştırıcı bir etken olarak değerlendirilmektedir. Kapak, metinle ilşkilidir. Selefonla kaplanan dış yüzey kitabın erken yıpranmasını engelleyecek niteliktedir. Resmin lolipoplu kısmı ise kabartmalı bir biçimde basılmıştır. Bu da çocukların hem dokunma duyusunu devindirecek hem de dikkatlerini kitaba çekmeye yarayacak önemli bir uyarandır.

Sayfa düzeni açısından bakıldığında resimlerin olmadığı sayfalarda bir sorun görünmezken resimlerin olduğu alanlarda genel sayfa düzenine aykırı bir düzenlemeyle karşılaşılmaktadır. Resimlerin olduğu yerler ve anlatıda geçen olayların olduğu yerler birbirlerine yakın değillerdir. Harfler ise ilköğretim çağındaki çocuklar için uygun puntolardadır.

Nöstligner’in eserindeki resimler, okurda metni zenginleştirmek, anlamı tamamlamak ya da çoğaltmaktan çok anlatıyı süslemek için çizilmiş izlenimi uyandırmaktadır. Resimlerin detayları belli olmamaktadır.

ANLATININ ÖZETİ

Kitap, adını değiştirmeye karar veren bir başkarakter ile başlamaktadır. Başkarakter Lollipop ve maceraları merak ögesinin devindirilmesiyle hızla okunmaktadır. Lollipop karakteri kusursuz bir çocuk olarak anlatılmadığı için çocukların başkarakterle özdeşim kurması kolaylaşmıştır. Lollipop’un arkadaşları ve arkadaşlarıyla yaşadığı durumlar da çocuk gerçekliğine uygundur. Anne, abla ve nine karakterleri ise özellikle cinsiyet eşitliğini çocuğa duyumsatan, güçlü kadınlar olarak resmedilmişlerdir.

Önünde sonunda yaptıklarının sorumluluklarını üstlenen Lolipop özellikle seslendiği yaş kitlesinde oluşması gereken özerk benlik bilincini oluşturma işini üstlenen bir anlatıdır. Yazar fazla adıl kullanmayarak, dilimizin sözcüklere, eklere, takılmadan ilerlediği akıcı bir anlatım dili kurmuştur. Okul, ev, satıcı ottonun dükkanı gibi çocuk gerçekliğine uygun mekanların seçildiği metinde bu mekanlardaki atmosfer duygusunu okura geçirmek için betimlemelere ve beş duyunun devindiği paragraflara başvurmuştur.

Nöstlinger’in Lollipop adlı eseri İlköğretim çağında bulunan 8- 10 yaşları arasındaki çocuklara tavsiye edilebilecek nitelikte heyecanlı bir macera anlatısıdır.

Bu girdi, Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Sedat SEVER’in Türkçe Eğitimi Doktora programında yürütmüş olduğu Öğretici ve Yazınsal Metin İncelemeleri dersi için hazırlamış olduğum incelemenin sonuç bölümüdür. Bu dersten çıkardığım sonuç puanlama sistemini de değiştirmem gerektiğidir ama onu da zaman bulunca yaparım artık sevgili okur.

Yorum yaz!