Sanat, Şair, Şiir Üzerine Birkaç Söz

Sanat, şiir kendine yol açmak, yatağını genişletmek için olumlu siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel koşulların oluşmasını, bu olanakların kendisine sunulmasını beklememeli. Koşulların olumsuzluğuna rağmen yolunu açmalı, yatağını genişletmeli ve kök salmalıdır. Sanatın, şiirin asıl gücü buradan gelir. Ovada verimli bir tarlada yetişen bir ağaç mı daha sanatsaldır. Yamaçta kayalıkların arasından fışkıran genç bir fidan mı? Sanat, şiir işte bu genç fidan gibi olmalıdır. Şair bireysel ya da toplumsal içerikli şiirler yazabilir. Yaşamdan kopuk değilse bireysel olarak nitelendirilebilecek şiirler de toplumun izlerini taşır. Toplumsal içerikli şiirler de bulunduğu toplumun bireylerinin izlerini taşır. Şair özgündür ama aynı zamanda yaşadığı toplumun hem bileşkesi hem de sentezidir. Çünkü şairin algıları açıktır. Önemli olan şairin konumlandığı yer, duruşu, bilinç düzeyidir. Adaletten, barıştan, emekten insandan, doğanın korunmasından yana ise şiiri eleştiren, sorgulayan, aydınlık bir şiir olacaktır. Sanatın esaslı unsurlarından birisi estetik olduğuna göre   şair güzellikten yana olmalı ve güzelliği aramalıdır. Şiirine ve kendisine karşı samimiyet esastır. Şiirde özgünlüğü sağlayacak olan esas itibarıyla dildir. Dilin kullanış biçimidir. Üsluptur. Düşünmek ve yazmak ciddi ve ne yazık ki riskli bir iştir. Cesaret ister. Büyük şairler mangal gibi yürekleri olanlar arasından çıkmıştır.

Durmuş TAŞDEMİR