İnsan Geni Maymunlara Enjekte Edildi

Eskiden İsviçreli bilim adamları vardı artık Çinlileri de var sevgili okur. Eskiden Amerikalı yazılımcılar vardı artık Hintlileri de var. Küreselleşme ve iletişim araçları bir çok şeyi değiştirdi. Kültür farklılıkları hala duruyor ama bu sebeple kimi zaman bir Avrupalının cesaret edemeyeceği bir araştırmayı Çinli bir ekip yapabiliyor. (Burada Çinlilerin bu haberdeki araştırmayı yaptığı için olumlamadığımı ancak bir tarafın kültürel farklılıklar sebebiyle bunu yapmaya cüret edebildiğini anlatmaya çalışıyorum) Neyse bu yazımızın konusu insan geni.

Tıp dünyası uzun süredir DNA düzenlemeleriyle uğraşıyor. İnsanlardaki hastalıklı genler bulunup temizlenmeye ya da hastalıkla savaşacak genler güçlendirilmeye çalışıyor. Bu konudaki gelişmeler de gün geçtikçe ciddileşiyor. Ancak Çinli bir ekip bu buluşları sıra dışı bir araştırmada kullanmaya karar vermiş ve insanın gen diziliminde bulunan ve bebeklerde beynin büyümesini sağlayan gen olduğu tespit edilen MCPH1 adındaki insan geni ni maymunlara enjekte etmiş.

Gen, maymunlar henüz embiryo halindeyken zararsız bir virüsle 11 maymuna enjekte edilmiş. İlerleyen dönemde yalnızca beşi hayatta kalabilmiş ve beklenenin aksine beyinlerinde fiziksel bir büyüme görülmemiş.

Lakin kalan beş maymumun beşinde de hafızada güçlenme ve işlemleme süreçlerinde hızlanma görülmüş. Bilim dünyası şimdi bu etik olmayan çalışmayı ve sonuçlarının neler olabileceğini tartışıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz?

NOT: Çinlilerin söz konusu makalesinin National Science Review’de yayımlandığını belirteyim. Buna benzer başka bilimsel haberlerle de gene yayında olacağız sevgili okur.

Yorum yaz!