Behiç Ak – Doğum Günü Hediyesi

2 ile 7 yaş döneminde Piaget’e göre kendilerini sözcükler ve imgelerle anlatabilmeye başlayan çocukların (Sever, 2018:34) düş güçlerini yaratıcı çizimlerle güçlendiren Behiç Ak imzalı Doğum Günü Hediyesi, okul çağından önce okunarak okul başarısına da katkı sağlayacak türden bir eserdir. Yapılan araştırmalara göre resimli kitaplarla buluşmuş, kendilerine kitap okunmuş, çok uyarıcıyla karşılaşmış ve duyularını devindiren metinlerle tanışan çocukların okul başarısı da artmaktadır (Anderson, 2013: 63). Behiç Ak da buluşmayı zenginleştirecek bir kitaptır.

Behiç Ak - Doğum Günü Hediyesi | Doğum Günü Hediyesi

Lukens (1999: 103), yetişkinlerin de çocukların da edebiyatta aynı şeyi aradıklarını söyler, yanıt bekleyen sorular, soruların cevapları ya da olayların nasıl gelişeceği bu sürecin kendilerine katacakları ve alacakları estetik zevk. Çocuk edebiyatında da beklenti aynı olmakla birlikte çocuklar bazen çok karmaşık durumları ya da fazla karakterlerle kurulmuş anlatıları anlamayabilirler bu yüzden özdeşim kurabilecekleri bir karakter seçilmeli durağan ya da devingen bir biçimde karakterlerin başlarından geçen maceralar çocukta karşılığını bulmalıdır. Behiç Ak bu konuda oldukça özenli davranmıştır.

Erikson’a göre çocuklar 2 ya da 3 yaşlarında kişiliklerini etkileyecek ilk bunalımla karşılaşırlar, bunlar bağımsızlık ve kendine yetebilme ya da utanç ve kuşku duygusudur (Sever, 2008: 257). Doğum günü Hediyesi, merakının peşinden cesurca giden ve kendi kendine yetebilen bir çocuğun öyküsüdür. Çünkü seyircileri olsa da başkahraman paketi kendi açar ve arayışının sonuna kendi çabasıyla ulaşır.  “Düşünen duyarlı insan, her şeyden önce yazılı kültürle etkili iletişim kuran, onunla dost olan insandır.

Erken çocukluk döneminde çocuğu kitaba çeken ilk uyaran, kitabın görsel değerdir. (Sever, 2008:167). Bu bağlamda Doğum Günü Hediyesi hem kurgusu hem de resimleriyle çocuğun sanatla kurduğu ilk temas için önerilebilecek bir kitaptır.

KAYNAKÇA

Anderson, N. A. (2013). Elementary children’s literature, infancy through age
13. New York: Pearson Education

Lukens, Rebecca J. (1999) A Critical Handbook of Children’s Literature. New York: Longman.

Sever, Sedat (2008) Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayımları Ankara.

Sever, Sedat (2018) Sanatsal Uyaranlarla Dil Öğretimi, Tudem Yayımları, Ankara.

Bu girdi, Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Sedat SEVER’in Türkçe Eğitimi Doktora programında yürütmüş olduğu Öğretici ve Yazınsal Metin İncelemeleri dersi için hazırlamış olduğum incelemenin sonuç bölümüdür. Bu dersten çıkardığım sonuç puanlama sistemini de değiştirmem gerektiğidir ama onu da zaman bulunca yaparım artık sevgili okur

Yorum yaz!