Yalvaç Ural'ın Müzik Satan Çocukları
4.6Genel Puanı
Dil ve Anlatım
İçerik
Kurgu
Sürükleyicilik
Okuyucu Derecelendirmesi 0 Oy Sayısı

Bu girdi, Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Sedat SEVER’in Türkçe Eğitimi Doktora programında yürütmüş olduğu Öğretici ve Yazınsal Metin İncelemeleri dersi için hazırlamış olduğum incelemenin sonuç bölümüdür. Bu dersten çıkardığım sonuç puanlama sistemini de değiştirmem gerektiğidir ama onu da zaman bulunca yaparım artık sevgili okur. 

Göçebe bir Çingene ailesinin etrafında yola çıkan öykü, yoksulluk içinde büyüyen bir arkadaşlığı ve başa gelen şanssızlıklara rağmen yılmamayı, yaşamı göğüsleyecek yeni yöntemler bulmayı anlatır.

Ölçünlü yetişkin kitapları boyutlarında tasarlanan kitap ilköğretim öğrencileri düşünüldüğünde bir sorun yaratmamaktadır. Kağıt ise çocuğun kitaba duyduğu saygıyı artıracak türden kaliteli kalın bir hamurdan seçilmiştir. Üzerine basılan renkli mürekkep dağılmamış ve resimlerin derinliğini muhafaza edecek biçimde içine hapsetmiştir. Ancak kitabın kapağı ince kartondan üretilmiştir bu da eserin kapağının köşelerinden kıvrılacağını ve kitabın yıpranabileceği duygusunu oluşturmaktadır. Kapak resmi her ne kadar ilgi çekici de olsa uzun vade de yıpranmayacak daha kalın bir materyalden üretilmesi daha olumlu olurdu.

Kitabın cildi sağlam yapılmıştır ancak 100 sayfayı bulan eserin cildinin bu sağlamlığı ve yalnızca metin içeren kitapların basıldığı teknikle basılması sayfalar ilerledikçe sayfanın tamamını görmek üzere kitabı ayırmamıza engel olmaktadır. Bunun gibi resim ve metnin iç içe girdiği bir romanın farklı bir basım tekniğiyle üretilmesi gerekirdir. Buna rağmen sayfaların düzeni, boşluklar ve resimlerle metnin uyumlu yerleşimi kusursuza yakın bir görünüm sergilemektedir.

Harfler herhangi bir ilköğretim dönemindeki çocuk için uygun büyüklüktedir. Resimler ise Haslet Soyöz’ün çizimiyle yeşil rengi ağırlıkta olmak üzere metnin anlamını çoğaltan onu bütünleyen ve destekleyen bir yapıdadır.

Yalvaç Ural’ın, Sali ve Gani’nin sonradan birbirlerini bulması konusunda rastlantısallıktan yararlandığı düşünülürken kurgunun geneline bakıldığında böyle bir durum görülmediği ve erken yaşta başa gelen üzücü durumlarla çocukların başa çıkma becerisini abartılmamış bir merak unsuruyla anlattığı görülmektedir. Bunu yaparken de Türkçe’nin ses güzelliğini örnekleyen uyaklı söyleyişlerden yararlanması, çocuğun söz varlığına yeni sözcükler katarak onun düşünce berilerini geliştirmesi önemli durumlardır.

Müzik Satan Çocukların başkahramanı devingen bir karakterdir. Öyle ki göçebe yaşama biçimi dahi değişmiş başına gelen olaylarla üzülmüş ancak sonra yaşamla başa çıkma gücü artarak vazgeçmeyen yaşamanın ve mutlu olmanın gene bir yolunu bulan bir insan biçimine bürünmüştür.  Açık ve kapalı mekanların yazıdaki betimlemeler ve çizgiyle üretildiği eser tasarım boyutuyla daha iyi olabilecek bir güç barındırmakta ve ilköğretim dönemindeki öğrencilere tavsiye edilmelidir.