1940’lı yıllarda Mussolini bir taraftan gazete haberleri, afişler, filmler ve askeri gösterilerle faşizmi pekiştirirken bir taraftan da Roma’ya faşizmin büyüklük tutkusundan gelen geniş bulvarlar ve caddeler inşa ettiriyordu. Roma’nın bu mimari dönüşümüne zemin hazırlayan akıma ise ironik bir biçimde rasyonalist mimari akım denildi.

Rasyonalist mimari aslında esinlerini 1909 ve 1914 yılları arasında popüler olan fütürist mimariden alıyordu. Futurist mimarinin düşünsel olarak vatanseverlik ve şiddet gibi kavramlarla biçimlenmesi 1. Dünya savaşında bir çok futuristin ölmesine ve akımın son bulmasına neden olmuştu. Bu sebeple rasyonalist mimari de futurizmin birçok izi var.

Söz gelimi kariyeri yalnızca 9 yıl süren Antonio Sant’Elia adındaki genç mimarın aşağıdaki gibi yapıtları rasyonalist mimarlara esin veriyor ve bu sebeple Mussolini’nin faşist Roması beton, cam ve çeliğin yoğunlukta olduğu minimalizm ilkesine göre tasarlanmış yapıtlarla doluyordu. (Minimalizm dediysek boyut olarak değil tasarım biçimlenişi olarak.)

Aşağıda rasyonalist mimari akımın yarattığı faşizm dönemi yapıtlarını örnekleyen bir bina var.Bu bina, Terragni Kardeşler olarak bilinen Giuseppe Terragni ve Attillio Terragni tarafından Sant’Elia’nın çalışmalarından esinlenerek birinci dünya savaşı sırasında ölen İtalyan askerleri anmak için yapılmış. Yapıt, geçmişin hüznünü ve aynı zamanda Mussolini’nin geleceğe ilişkin büyük ve güzel hayallerini simgeliyor.

Adım adım Roma’da Mussolini’nin ve faşizmin mimari izlerini sürmeye devam edeceğiz. Yazı dizimizin kaynağını da açıkladığımız bir önceki girdisine ise şuradan erişebilirsiniz.

Kendinize iyi bakın.